HaoRan Zhu
HaoRan Zhu
Management
Chief Operating Officer
+86 183544 3199
June Liu
June Liu
Residengcy&Education
Education Manager
+86 183544 3199
Ella Yi
Ella Yi
Administration
Administrative Manager
+86 183544 3199
Huaiyu Cheng
Huaiyu Cheng
Exhibition
Exhibition Assistant
+86 183544 3199
Jane Hua
Jane Hua
Exhibition
Exhibition Preparator
+86 183544 3199
Hans Zhang
Hans Zhang
Residengcy&Education
Residency Coordinator
+86 183544 3199
Ming Zhan
Ming Zhan
Residengcy&Education
Residency&Education Manager Manager
+86 183544 3199
Sunny Sun
Sunny Sun
Administration
Administrative Assistant
+86 183544 3199
Lisa Lee
Lisa Lee
Residengcy&Education
Education Assistant
+86 183544 3199
Ying Han
Ying Han
Exhibition
Exhibition Assistant
+86 183544 3199
Hu Master
Hu Master
Kiln Management
Kiln Techniclan
+86 183544 3199
Choose Your Color